Search

Nieuws groep 1/2a

 

Vorige week hebben we het thema verkeer afgesloten en nu zijn we begonnen met het thema VOORJAAR, lente, Pasen. De komende tijd zullen de prachtige prentenboeken van Dottie's eieren en kuikens centraal staan,Veel van onze lessen zullen hieraan gekoppeld zijn. U kunt het boek digitaal bekijken en beluisteren via you tube.Een aantal keren per week zullen we een ei van Dottie openmaken en een activiteit die in het ei zit uit gaan voeren. We laten de kuikens zwemmen in de vijver op cijfervolgorde, we leren welk getal ervoor en er achter hoort. Bij een volgend ei spelen vijf biggetjes een grote rol die knorrend van plezier opdrachten gaan uitvoeren. Dottie legt elkee nacht een aantal eieren die we in een grafiek op het prikbord tekenen. Wanneer Dottie genoeg eieren gelegd heeft mogen we er allemaal één van opeten.

Inmiddels hebben we allemaal een prachtig ei geschilderd en de komende week gaan we een samenwerkingsopdracht maken waarbij het leven op de boerderij centraal zal staan.

De kinderen van de groepen 1 gaan de komende weken samen met een tutor van groep 8 werken met de verteltassen. In de tassen zit een prentenboek met daarbij passende spelletjes. De kinderen worden voorgelezen door hun tutor. Daarna bespreken ze het verhaal. Moeilijke woorden worden uitgelegd en het verhaal navertellen in goede zinnen wordt gestimuleerd. Ouders die deze verteltassen maken hebben a.s maandag 4 april weer een knutselochtend bij ons in de hal. U wordt uitgenodigd om hier een kijkje te nemen. De verteltassen kunt u inzien maar u mag natuurlijk ook aanschuiven voor een kopje koffie/ thee. Mocht u het ook leuk vinden om mee te helpen dan kunt u voor meer informatie bij de ouders van de verteltassen terecht. Zij zullen u enthousiast kunnen vertellen waar ze mee bezig zijn. 

 

  

Vereniging