Search

Nieuws groep 5

In groep 5 is de thematafel van de kinderboekenweek veranderd in een herfsttafel. Ontzettend leuk trouwens dat er tijdens de afsluiting van de week zoveel ouders op school waren om de klassen te bekijken. Nu ligt de klas vol met gekleurde bladeren, pompoenen, paddenstoelen en kabouters.

Deze week starten we met blok 2 rekenen. Onderdelen die hierin voorbij komen zijn: telrij tot 500, automatiseren tafels t/m 10, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en het meten van lengte. De toets van blok 1 gaat deze week mee naar huis. Zo kunt u kijken wat uw kind al goed kan en waar hij/zij nog extra oefening voor nodig heeft.

Ook voor taal en spelling starten we met blok 2. Wat bij taal aan bod komt: alfabetiseren op 1e, 2e en 3e letter, onregelmatige meervoudsvormen (lot – loten), zelfstandig naamwoord, verkleinwoordje met –etje en –kje en zinnen samenvoegen met voegwoorden. Voor spelling: luisterwoorden met –eeuw, -ieuw, -uw, weetwoorden met -cht, -ch en weetwoorden met ei.

Het oefenen van de tafels in Ambrasoft gaat heel goed. Voor de planning kunt u in de agenda op de groepspagina kijken.

Ires, de moeder van Storm is wederom groepsouder. Zij zal dit schooljaar vast wel eens contact met u opnemen. Dank je wel Ires.

We zijn op zoek naar wat ouderhulp voor de komende periode. We horen graag van u!

  • Ondersteuning bij het maken van lampionnen op woensdagen tussen 12.30 en 14.00 uur.
  • Het halen van nieuwe leesboeken uit de bibliotheek met 4 kinderen op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur. Dit willen we meerdere keren doen, telkens met andere kinderen.

Vereniging