Search

Nieuws groep 5

We hebben weer veel met elkaar beleefd de afgelopen maand.
​Het thema van deze maand was 'vrijheid'. We hebben geluisterd naar de verhalen over Mozes in Egypte en het Anne Frank verhaal.
​Digitaal hebben we door het Anne Frank huis gewandeld waarbij we veel kwamen te weten over haar leven in de Tweede Wereldoorlog.

Komende maandag (22 mei) gaan we weer naar de schooltuintjes. Dit keer is er een plantenspeurtocht van 12.45 tot 13.45 uur.
Op 1 juni hebben de kinderen van groep 5 een circulatie volleybaltoernooi. Hier hebben we al hard voor geoefend tijdens de gymlessen van meester Tim. Meester Tim stelt de teams vast en bespreekt de regels van tevoren. 
Geef ze voldoende drinken mee en denk om de sportkleding. We verzamelen ons eerst in de klas.
Om 9.00 uur starten de spelen in de sporthal. De ouders zijn welkom om te komen kijken.

Het schoolreisje is op 8 juni. Als u het bedrag voor de schoolreis nog niet heeft betaald. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk overmaken?
​Waneer dit problemen oplevert, kunt u altijd contact opnemen met onze brugfunctionaris Ria Haverkamp.
 


 

Vereniging