Search

Nieuws groep 7

Beste ouders / verzorgers,
 
Aankomende donderdag 26 januari starten de kinderen met de Cito-toetsen Midden groep 7. We verwachten vrijdag 3 februari de laatste toets af te nemen.
Uw zoon/dochter wordt getoetst voor:
- Rekenen (3 delen)
- Begrijpend lezen (2 delen)
- Spelling (2 delen onveranderlijke woorden)

De resultaten van de toetsen komen terecht in de Plaatsingswijzer. Dit Excel bestand wordt besproken op het rapportagegesprek.

In de klas oefenen we veel met Cito vragen. Op onze groepspagina op de Heerdstee website staan nog allerlei handige links om ook thuis eventueel nog wat te oefenen.

Zou u de aankomende tijd willen meehelpen door:
- uw zoon/dochter tijdig naar bed te sturen, omdat genoeg slaap belangrijk is om je te concentreren;
- iedere ochtend een ontbijt voor te schotelen, omdat het ontbijt volgens sommigen de belangrijkste maaltijd van de dag is;
- geen tandarts- en doktersafspraken te maken onder schooltijd, omdat het lastig is als je toetsen moet inhalen;
- de juiste toon te vinden rondom de toetsweek. Het ene kind is faalangstig/stressig en heeft thuis juist ontspanning nodig en veel aanmoediging, terwijl het andere kind juist even moet horen hoe belangrijke zo’n toets kan zijn en dat hij/zij even ’t koppie erbij moet houden deze week. Dit laat ik aan u als ouder;
- te zorgen dat uw zoon/dochter elke dag om half 9 in de klas is, laatkomers zijn toch altijd storend.
Erg bedankt voor uw betrokkenheid,

Groeten Erik en Wilfred

Vereniging