Search

Lerende organisatie

Ieder schooljaar wordt er op De Heerdstee gewerkt aan het verder optimaliseren van de pijlers van Dalton (vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit/doelmatigheid, reflectie en borging). Hierin blijven wij ons lerend en ontdekkend opstellen.

Daarnaast wordt ingezet op zowel collectief leren (leren met het gehele team) als op individuele trajecten (o.a. Ontwikkeling van het Jonge Kind, Meer- en hoogbegaafdheid, rekenen, taal, ICT, onderwijs aan kinderen met Nederlands als tweede taal, sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen/gedrag enz.).

Het uitgangspunt van de lerende organisatie op De Heerdstee is dat wij duurzaam inzetten op het optimaliseren van de ontwikkeling van de kinderen op onze school.

Vereniging