Search

Kwaliteitsverbetering door onderzoek

De Heerdstee zet in op onderzoek in de school om ten bate van het leren van kinderen. Onderzoek vindt plaats vanuit de verschillende (Master-) opleidingen van leerkrachten en ook door samen te werken met lectoraten vanuit de Hanzehogeschool (Integraal jeugdbeleid) en de Rijksuniversiteit Groningen (Bereslim, taalbevordering bij kleuters; Fit en Vaardig, fitter en vaardiger worden in relatie met automatiseren van taal en rekenen; Success for All, werken aan een strucurele en duurzame oplossing op het gebied van taal/lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling).

Vereniging