Search

Nieuws groep 1/2a

Vrijdag 26 januari zijn we met elkaar naar de tuinen geweest, het was een leuke winterles, we hebben veel geleerd over sporen in het zand van de dieren op de tuin. We hebben sporen van vogels, poezen, honden en andere beestjes gevonden.Ook hebben we gezien dat veel planten en struiken bruin waren maar sommigen kregen alweer nieuwe knopjes ,stelen en bladeren. Binnen mochten we ontdekken en onderzoeken wat blijft drijven of wat zinkt. Ook mochten we zelf sporen op een tekening stempelen. Alle ouders die meegeweest zijn hartelijk bedankt voor de hulp!! 

 Ook hebben we een bezoek aan de bibliotheek gebracht en hebben de kinderen zelf een boek mogen uitzoeken. Deze boeken zijn nu op school en we lezen elke dag elkaars boeken. Natuurlijk werd er ook een mooi verhaal voorgelezen. Van deze activiteiten kunt u foto's op de website vinden. 

 Afgelopen weken zijn we weer druk met de CITO rekentoets geweest. Inmiddels hebben alle groep 2 kinderen hier aan mee gedaan. 

 Op dit moment zijn we druk met het thema van de Nationale Voorleesdagen. Het boek wat centraal staat heet; SSSST! De tijger slaapt.....Een prachtig boek waar veel uit te leren valt over dieren, kleuren, volgorde, feest vieren, toneelspel enz.... We bouwen in de hoeken mooie bedden voor de tijger waar hij rustig kan slapen, we vieren feest in de versierde huishoek met heerlijke taartjes. We bedenken zelf mooie zinnen en tellen de ballonnen en delen ze in naar kleur en zien op de grafiek van welke kleur de meeste, minste of evenveel zijn. 

 Voor taal besteden we de  komende periode aandacht voor groep 1 aan woorden en zinnen. We herhalen dit veel. We leren zinnen te bedenken van woorden, we leren wat het eerste en het laatste woord is. Groep 2 leert deze periode op allerlei manieren klanken samen te voegen tot een woord. 

 Voor rekenen besteden voor groep 1 aandacht aan het omgaan met hoeveelheden en getallen, we leren hoeveelheden 1 t/m 6  te vergelijken en ordenen op meer, minder,evenveel, meeste, minste. We leren seriëren, tellen tot 12 en herkennen de cijfersymbolen. We hebben de cijfers tot en met 8 al geleerd in de klas. Groep 2 leert begrippen rond inhoud, gewicht passief en actief, leren er spelend mee om te gaan. De cijfers tot en met 18 hebben we al in de kas geleerd. 

Vanaf februari zal elke vrijdag het logeerboek met een kind van groep 2 mee naar huis gaan. het is de bedoeling dat deze tas tot de vrijdag erop bij het kind thuis blijft. Na een week thuis oefenen met dit boek vertelt het kind in de kring waar het boek over gaat. Verdere instructies hierover zitten in de tas die meegaat naar huis.

 16 februari gaan de rapporten van de groep 2 kinderen mee naar huis. 20 februari vinden de gesprekken plaats. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 Maandag 26 februari voorjaarsvakantie !! 

 

Vereniging