Search

Nieuws groep 1/2b

April:

Thema: de boerderij, lente en Pasen.

 

Thema de boerderij spreekt de kinderen erg aan. Zo zijn ze al leuk aan het spelen in de boerderijhoek, Maken ze stallen voor de koeien. Daarbij letten ze op de metseltechniek zodat de muren stevig zijn. Er moet een deur inkomen waar de koe doorheen kan en natuurlijk moet er een dak op.  Verschillende hokken zijn er al gebouwd.

 

Tijdens de rekenactiviteiten tellen we de appels die geoogst zijn en kunnen daar ook rekenverhalen bij  tekenen. Boer Boris had twee appels in zijn kruiwagen liggen en vindt er nog 1. Deze legt hij ook in zijn wagentje.  Hoeveel appels heeft hij er nu in liggen?  Kinderen kunnen duidelijk aangeven welke appels er eerst in de kruiwagen lagen en welke erbij zijn gekomen. Sommige geven dit aan met verschillende kleuren, anderen doen dit  met verschillende posities. ( de laatste appel ligt dan bovenop) De volgende stap is hier sommen van maken met behulp van het erbij teken. (+) Groep 1 kan al goed tellen tot 10 en kent de bijpassende cijfersymbolen. Groep 2 kan al tot 20 tellen. Ook kunnen  ze de buurgetallen aangeven en met sprongen van 2 tellen. De rekenbegrippen komen ook langs in dit thema. Zo vullen ze de flessen met “melk” van leeg naar vol. Kunnen ze verschillende eierdozen vullen met veel of weinig eieren en plaatsen ze de dieren op de aangegeven plekken. ( koe voor de stal, kip in het midden van de grasmat, schaap schuin achter de koe enz) We doen dit in twee groepen. De ene groep vertelt waar alles staat en de andere groep bouwt dit na. Tussen de groepen in staat een groot scherm om afkijken te voorkomen.

 

Het boek : Max de rode tracktor staat centraal, maar ook ander boeken over de boerderij worden behandeld. Een paar leuke suggesties zijn: Dotties eieren,  We hebben er een geitje bij, Wie heeft er op mijn kop gepoept, Ties en Trijntje op de boerderij.  We maken mooie zinnen over de boerderij met de woorden die we hebben aangeleerd. Voorbeelden om ook thuis te oefenen:De boer …….., Op de boerderij………. Het paard rent………… De koe………..  

Hoe heet het jong van de volgende dieren en welk geluid maken ze: paard ( veulen en hinniken) koe ( kalfje en loeien) schaap ( lammetje en blaten)  enz

Tegenstellingen noemen: De koeien geven niet weinig maar ….. melk. Het gras is niet nat , maar ……. Het paard springt niet hoog maar ….. het varken is niet jong maar …..  Op de middentafel liggen kaarten met tegenstellingen die ze tijdens het lezen mogen oefenen.

Ook rijmen we met de woorden: hond, koe, paard, poes,

En hakken en plakken we de woorden met drie klanken:  k/i/p, b/oe/r, h/aa/n, b/i/g,  mocht u het leuk vinden om thuis ook te oefenen met taalspelletjes dan staan er leuke suggesties bij juf janneke.nl:  https://www.jufjanneke.nl/Project%20boerderij/Auditieve%20oefeningen%20de%20boerderij.pdf  Groep 2 leert ook nog steeds weer nieuwe letters bij. Leuk om te zien hoe ouders thuis druk bezig zijn met de lettertasjes. Kinderen vertellen op school vol trots wat6 ze allemaal hebben verzameld of getekend.

 

Met drama  en muziek passen we ook onze lessen aan bij het thema. We spelen voor boer en zijn druk aanhet zaaien, maaien, oogsten enz. Ook kunnen we de dieren al goed nadoen. Liedjes als : Twee kleine eendjes zingen we samen en maken daarbij muziek.

 

In de maand april hebben we veel activiteiten op het programma staan. Hier kunnen we ouderhulp goed bij gebruiken. Zonder uw hulp is dit allemaal niet mogelijk. Het volgende hebben we voor u op een rij gezet.

5 april: ouderavond over ouderbetrokkenheid.

5 en 6 april: schoonmaken en verven van de kleuterhal. ( u kunt zich nog opgeven)

17 april : schooltuinen( 5 ouders)

20 april: Koningsspelen ( 8 ouders voor de begeleiding van de groepen. Twee ouders per groepje en 2 ouders voor het smeren van de broodjes)

 

Vereniging