Search

Nieuws groep 4

Dit leren we in de tweede helft van groep 4! 

Wat hebben we in de eerste helft van groep 4 veel geleerd. De nieuwe dingen vlogen om onze oren. In de tweede helft van groep 4 blijven we al deze dingen herhalen en oefenen. Ook komen er een heleboel nieuwe dingen bij. Hieronder staan onze doelen voor de tweede helft van het schooljaar.

 

Rekenen midden groep 4:

Bij rekenen is het erg belangrijk dat we de sommen tot 20 geautomatiseerd hebben. We kunnen meer dan 18 sommen in 1 minuut tijd maken.

 • Memoriseren: *: Plus en min sommen tot 20

 • Sommen tot 100 over het tiental uitrekenen (38+27 via 38+2+5+20/ 54-29 via 54-4-5-20)

 • Getalrij tot 200 verkennen, getallen op de juiste plek zetten

 • Geld: bedragen verdelen tot 200 euro

 • klokkijken: uitbreiden naar 5 voor/over,hoe laat is het een uur/half uureerder/later

 • Tafels automatiseren: tafels van 1 t/m 5 en tafel van 10.

 • Tafels: tafelsommen herkennen in tegelpatronen

 • Meten: meten met cm en m, inschatten van juiste maat.

 • Meten: introductie maat millimeter

 • Meten: een route bepalen op een plattegrond m.b.v. windrichtingen.

 • Meten: een bouwplaat van een doos uit kunnen vouwen en herleiden tot doos.

 • Tabellen: lengte aflezen in een staafgrafiek

 • Tabellen: Aantallen verzamelen en middels turven noteren in een tabel

 • Tijd: klokkijken 5 voor/over

 • Tijd: betekenis van kleine streepjes (minuten) op de klok.

 • Geld: met zo weinig mogelijk briefjes/muntjes gepast betalen

 • Geld: geldbedrag inwisselen voor andere munten/briefjes

 • Geld: een boodschappen briefje en kassabon maken (met keersommen als 4 appels)

 

Spelling:

We herhalen de regels van het eerste half jaar. Ook leren we nieuwe regels.

 

 

 

 

Taal:

 • Grammatica:

  • In een zin het waar-deel vinden of aanvullen (De leeuw is in de kooi)

  • In een zin het wanneer-deel vinden of aanvullen (De fotograaf maakt morgen een foto)

  • In een zin het wie-deel vinden. (Lotje schudt haar hoofd)

  • Een zin inkorten tot alleen wie en wat overblijven (de vis | heeft | kieuwen)

  • Van een vertelzin een vraagzin maken en andersom.

  • Het verschil tussen een beleefde en onbeleefde zin.

  • Een zin langer maken. (Sil leest voor het eten een strip op zijn bed)

  • Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord als groepje.

  • De volgorde van zinsdelen ontdekken in een zin

  • Het voorzetsel vinden in een zin. (Er draait een film in de bioscoop)

    

 • Woordsoorten:

  • enkelvoud en meervoud:boek+en= boeken1 boek, 2 boeken

  • eigennamen in een zin met een hoofdletter schrijven. (In het kasteel in Groningen woont Margriet )

    Het schrijven van een fantasieverhaal, informatieve tekst, persoonlijke brief en recept.

 • Taalbeschouwing

  • Het schrijven van een dialoog.

  • Een verhaal vertellen met een inleiding, kern en slot

  • Leestekens: de plaats van hoofdletters en punten in de zin.

  • Woorden op basis van de eerste twee letters in volgorde van het alfabet zetten.

     
   Schrijven midden groep 4

   • Herhalen van de hoofdletters

   • Blijven letten op juiste pengreep

Vereniging