Search

Nieuws groep 6

Beste ouders,
Vanaf maandag 22 januari worden de Citotoetsen weer afgenomen. We toetsen de vaardigheden van de kinderen op de gebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
Sommige kinderen worden op maat getoetst. Hiervoor verwijzen wij naar de folder die u op deze pagina vindt.
We hopen op goed uitgeruste kinderen volgende week! Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in.

Vereniging