Elementen van ons onderwijs

Zijn wie je bent

Vanuit de basis van vertrouwen willen wij kinderen opvoeden tot mensen met lef. Lef om te kunnen zijn wie je bent. Kinderen zijn over het algemeen in de basis actief en nieuwsgierig en willen van alles doen en weten en deze eigenschappen worden binnen ons onderwijs dan ook ingezet.

Enkele elementen van ons onderwijs die u op De Heerdstee terug kunt vinden zijn:

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Stapsgewijs leren de leerlingen plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Kinderen leren plannen en keuzes te maken (vrijheid) en verantwoordelijk te zijn voor hun keuzes.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren worden start op onze school met zelfredzaamheid (bijvoorbeeld zelf je jas aan kunnen trekken). Vervolgens leren we kinderen zelfstandig te werken zonder dat zij daar anderen bij nodig hebben en zelfstandig te leren (bijvoorbeeld hoe maak je een stappenplan om gemotiveerd te blijven).

Samenwerking

De school is een beetje de wereld in het klein en in de wereld is samen kunnen werken, leren en leven belangrijk. Kinderen leren rekening met elkaar te houden, voor zichzelf op te komen, elkaar te helpen om het zelf te kunnen doen (werken met een maatje of met een groepje).

Effectiviteit

Leren, leven en werken leer je het beste door te oefenen. Kinderen leren door te oefenen welke manier het meest effectieve is, hier wordt dan ook specifiek aandacht aan besteed.

Reflecteren

Nadenken over je leren en jezelf helpt je om beter te worden. Kinderen leren op school te reflecteren om zo beter te worden in het leren, de omgang met anderen en om opbouwend kritisch naar zichzelf te kijken.

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement