De Schakelklas

De schakelklas is al jarenlang een van de groepen op de Heerdstee. Hier bieden speciaal getrainde en opgeleide leerkrachten Nederlands onderwijs voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die net uit het buitenland komen. Zij spreken nog niet voldoende Nederlands om deel te nemen aan het onderwijs in een reguliere klas. De kinderen komen vanuit verschillende wijken van de stad Groningen en soms zelfs uit omliggende dorpen. Zij worden met taxi’s gebracht. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente Groningen.

De leerlingen volgen een programma op maat voor een periode van 10 tot 14 maanden. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal. Daarvoor worden speciaal ontwikkelde methodieken gebruikt zoals Logo3000, Wereld Vol Woorden en Zien is Snappen. Daarnaast is er ook dagelijks onderwijs op het gebied van leesvaardigheid, spelling, begrijpend lezen en rekenen. In de schakelklas werken we met speciaal ontwikkelde leerlijnen voor nieuwkomers. Dit betekent dat leerlingen versneld de leerstof kunnen doorlopen, om snel te kunnen aansluiten bij hun leeftijdsgenoten in reguliere klassen.

Voor de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling is het van grote waarde dat de kinderen in contact zijn met leeftijdsgenoten. Dit vindt plaats door samen te spelen in de pauzes, tijdens schoolbrede projecten en vieringen. Ook bieden we kinderen, zodra het kan, de mogelijkheid om de rekenlessen te volgen in hun leeftijdsgroep. Daarnaast heeft de sociale-emotionele ontwikkeling en het burgerschap een belangrijke plek op ons lesrooster; het zijn belangrijke voorwaarden om een kansrijke start te maken in een reguliere klas.

Omdat sommige kinderen veel hebben meegemaakt is hier ook extra aandacht voor d.m.v. speciale lessen zoals Team Up en Wereldreizigers. Ook is er een creatieve therapeut verbonden aan de schakelklas.

In de schakelklas kunnen kinderen gedurende het gehele schooljaar in- en uitstromen.

 

 

 

 

 

 

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement