Denk & Doe Klas

Denk & Doe Klas

Sinds 2019 werken wij op een andere manier met leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. Na een pilot in schooljaar 2018-2019 gaven ouders aan dat dit enorm bijdroeg aan het welbevinden van hun kinderen. Op basis van onderzoek en input van de ouders hebben wij de Denk & Doe klas opgezet.

Het doel van de Denk & Doe klas is de leerlingen leren leren. Op basis van de leerkuil (Learning Pit) willen wij ervoor zorgen dat de leerlingen zichzelf leren uitdagen en hen instrumenten meegeven om door te zetten.

De start van de Denk & Doe klas begint altijd met een gesprek over de leerkuil en hoe de leerlingen ervoor hebben gezorgd dat zij nieuwe dingen hebben geleerd de afgelopen week. Elke 10 weken hebben de leerlingen een leerdoel waarbij zij beter leren omgaan met de leerkuil.

Een voorbeeld van een leerdoel: ik vraag om hulp als ik iets niet begrijp. Ook stellen de leerlingen een zelfontplooiingsdoel op. Hierbij kiezen de leerlingen zelf een onderwerp waar zij veel van willen weten. Zo zijn er al leerlingen geweest die zich bezighielden met Spaans, Italiaans, het heelal, enzovoort. Elke week werken de leerlingen hier een half uur aan. Het doel hiervan is dat zij ontdekken dat leren leuk is en hoe je jezelf kunt laten leren. Naast deze onderdelen wordt filosoferen, programmeren, natuurkunde, biologie, debatteren en experimenten (proefjes) aangeboden.

De Denk & Doe klas dag is dit jaar op de dinsdag. De eerste helft van de dag is er tijd voor de middenbouw en de tweede helft van de dag voor de bovenbouw.

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement