Logopedisch Centrum Noord

De Heerdstee en het Logopedisch Centrum Noord zijn een mooie samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking hopen we logopedie te kunnen bieden op een toegankelijke manier, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise. Zo zetten we weer een stap in de richting van een integraal kind centrum (IKC).

Sinds november 2020 is de Heerdstee een officiële behandellocatie van het Logopedisch Centrum Noord. Iedere donderdag behandelt logopedist Marieke bij ons op school leerlingen onder schooltijd. Buiten schooltijd heeft de nieuwe locatie een algemene behandelfunctie; hierdoor kunnen mensen uit de wijk Beijum logopedische behandeling krijgen in het schoolgebouw.

Uw kind kan worden aangemeld voor logopedie op de Heerdstee. Dit gaat via de gebruikelijke route of in overleg met een docent, met als verschil dat u op moment van aanmelden aangeeft dat uw kind bij ons op school behandeld wil worden.

In de behandelingen zelf verandert niks, op school kunt u dezelfde kwaliteit en procedures verwachten die op alle locaties van LCN gangbaar zijn. Zo verloopt bijvoorbeeld de communicatie altijd via ouders en wordt van u een actieve betrokkenheid verwacht tijdens de behandeling.

Wij ervaren zo een prettige samenwerking en zien u graag tegemoet op de Heerdstee!

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement