Missie en visie

Missie: Warm & Wereld-Wijs

Visie:

Warm

Bij ons ben je welkom. Wij zijn een open christelijke school en geloven en voeren
gesprekken met elkaar vanuit gelijkwaardigheid en respect. Binnen onze school
heerst een fijne sfeer, met structuur en rust, zodat iedereen zich veilig voelt. Wij kennen
elkaar. Ieder kind is uniek en krijgt bij ons alle mogelijkheden om zich optimaal te
ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij ons onderwijs en we
werken graag samen met partners.

Wereld-Wijs

We willen het beste uit onze leerlingen halen, door ze optimaal te motiveren en te
betrekken bij de lessen. Onze leerlingen leren om zelfstandig taken te vervullen en
samen te werken. We bespreken met onze leerlingen het leerproces en leren onze
leerlingen om trots te zijn op wat ze hebben geleerd. Wij geven goed en effectief
onderwijs aan toekomstige moderne, kritische en zelfstandige wereldburgers, die
nieuwsgierig en open in de wereld staan. We vinden het belangrijk om talenten te
benutten en in te zetten. Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun steeds groter
wordende wereld stap voor stap te ontdekken in een groene leeromgeving.

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement