Missie en visie

Alles over onze missie en visie.

Missie

Ieder kind op De Heerdstee ontwikkelt zich vanuit een veilig leerklimaat en de daltonpijlers naar het voor hem/haar meest optimale niveau, waardoor hij/zij kan uitstromen naar een passende school voor Voortgezet Onderwijs. Als VCOG-school dragen wij de verenigingswaarden ‘met lef en liefde’ uit. 

Visie

De Heerdstee heeft als uitgangspunt dat het gehele team samen verantwoordelijk is voor alle kinderen. We hebben oog voor ieder kind. Vanuit het daltononderwijs leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te worden, samen te werken, zich effectief te ontwikkelen en te reflecteren op hun handelen.

Wij willen iedere leerling optimale kansen en zorg bieden in samenwerking met de ouders/verzorgers. Een goede relatie tussen ouders en leerkrachten/directie vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van het kind.

Wij werken vanuit de christelijke identiteit en geven hierbij invulling aan ‘Kleurrijk en Bijzonder’, door samen met de kinderen ruimte te creëren voor onze veelkleurige samenleving. We hechten hierbij waarde aan tolerantie en respect voor elkaar, waarbij er ruimte is voor verschil in geloofsovertuiging, cultuur, seksualiteit en afkomst. 

Over ons

Bij de christelijke basisschool De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Centraal staan samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]