RID – Taal Rekenen

RID, ook op De Heerdstee

Leerlingen verdienen alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit begint met een krachtige taal- en rekenontwikkeling voor ieder kind.  Met ruim 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van taal en rekenen zet RID zich in om het onderwijs te ondersteunen en te versterken. Zo begeleiden wij dagelijks kinderen met dyslexie en dyscalculie en helpen wij hen weer zelfvertrouwen in lezen en rekenen te krijgen. Naast dyslexie-en dyscalculiezorg bieden wij:

  • Remedial teaching: extra begeleiding op school voor leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen.
  • KlankKr8: leerlingen uit groep 2 maken in een leuk, interactief avontuur op het digibord kennis met letters en klanken.
  • Kosmos Klikker: een bewezen effectieve serious game voor beginnende lezers, waarmee zij spelenderwijs de letter-klankkoppelingen uit onze taal leren en hiermee een basis leggen voor vloeiend en goed leren lezen.

Het deskundige team van RID bestaat uit psychologen, orthopedagogen, dyslexie- en dyscalculiespecialisten en remedial teachers.

Dyslexiebehandeling op school

RID geeft dyslexiebehandelingen op school. Kinderen hoeven daardoor niet veel lessen te missen en zijn in een vertrouwde omgeving. Wij kiezen bewust voor behandeling in een eigen ruimte, omdat dit de benodigde rust biedt voor een kind.

Onze behandeling biedt:

  • Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
  • Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
  • Nauwe samenwerking met ouders en school.
  • Een krachtige toepassing van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Onze locaties

RID heeft meer dan 250 behandellocaties, verspreid over Nederland en is daardoor altijd dichtbij. Op onze website www.rid.nl vindt u de contactgegevens per locatie en meer informatie over de mogelijkheden, kosten en vergoedingen. U kunt uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Over ons

Op christelijk IKC De Heerdstee halen wij het beste uit elk kind. Wij staan voor persoonlijke kinderopvang en goed onderwijs in een kleinschalig gebouw.

De Heerdstee is onderdeel van de VCOG

Een VCOG-school

Adres en telefoon
Bentismaheerd 1
9736 EA Groningen
050 5417232
[email protected]


Privacy

Privacy Statement